MEDYADA BİZ

ARGE MERKEZİMİZ KURULDU.

2019 yılında ülkemizin 2023 vizyonuna hizmet edeceğini düşündüğümüz özel sektör Ar-Ge Merkezleri ile ilgili ülkemizin batısında Ar-Ge Merkezi olmayan iki ilden biri olduğumuzu üzüntüyle öğrenmiş (Isparta-Burdur) Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Tufan UYSAL Beyi ziyaret etmiştim. İl Müdürümüzün Isparta’ya Ar-Ge Merkezi kazandırılması konusunda çalışmalarını dinlemiş ve il müdürümüzün şehrimizdeki bu eksikliğin giderilmesi konusunda teşvik ve motive edici sözleriyle şehrimizin eksiği olan Ar-Ge Merkezi’nin kurulması noktasında bunu dert edinip kolları sıvayıp işe girişmiştim. Süreç öncelikle Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler hocamızın desteği ve akabinde Isparta bürokrasisi ve siyasilerimizin desteğiyle Isparta için bir ve birlik olmanın mutluluğuyla süreci güçlü bir şekilde yürütmeye çalıştık. Süreç ocak ayında raporların sisteme yüklenmesiyle başlamış olup, şubat ayında hakem ziyaretleriyle devam etmiş, bugün ise Teknoloji Bakanlığında komisyonun toplanması ve sunum yapmamızla sonuçlanmıştır.

NEDEN AR-GE YAPILMALI ?

Teknoloji dünyası, her geçen gün değişen, gelişen çehresi ve insanlığın hizmetine sunduğu buluşlarıyla sessiz ve sürekli bir hareket halindedir. Şüphesiz, yüksek teknolojiyi bugünkü durumuna getiren, bu alanda söz sahibi ülkelerin yıllardır sürdürdüğü AR-GE çalışmalarıdır.

Özellikle Batı Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika arasında dev boyutlara varan teknolojik rekabet, AR-GE çalışmalarına önemli ölçüde hız kazandırmıştır.

Daha mükemmeli, daha kısa zamanda piyasaya sürebilmek için, ileri teknoloji alanlarındaki firmalar bütçelerinin önemli bir bölümünü AR-GE çalışmalarına ayırmakta ve gelişmişlik seviyelerini de bu sayede koruyabilmektedirler.

BİLGİ!

İtech Robotik Otomasyon şirketi olarak Ar-Ge/Tasarım stratejilerimiz; Çevreye uyumlu kullanıcı dostu eğitim materyal ve robotik sistemler geliştirmek. Yatırım ve işletme maliyetini en aza indiren otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi. İş güvenliği ve enerji verimliliği konularında çözümler üretmek. Ülkemizin dışa bağımlılığını kaldırarak yerli ve milli çözümler üretmek. Robok sistemler,donanım yazılım ürünleri haberleşme gibi alanlarda Endüstri 4.0'a uygun ileri teknoloji uygulamaları geliştirmek. Şirkemiz ulusal ve uluslararası arenada geliştirdiği ürün ve tasarım çözümlerle müşterilerin ihtiyaçlarına verimli ve hızlı ürünler ürünler geliştirmek şirketimizin temel vizyonudur.

BİZDEN HABERLER

YETEM MERKEZİ İLE ITECH ROBOTİK OTOMASYON LTD. ŞTI. FİRMANIN YETKİLİLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

01.04.2019 Pazartesi günü İTECH Robotik Otomasyon Ltd. Şti. firmanın yetkilileri, YETEM yönetim kurulu üyeleri ve Baka ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Isparta İl Müdürlüğünden katılımcıların katılımı ile merkezimizden bilgi almak, merkezimizin imkânlarını ve yapılabilecek işbirliği olanaklarını daha somut bir şekilde görmek için ziyaret düzenlenmiştir. Bu kapsamda YETEM Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz KAYACAN tarafından merkezin tanıtımı yapılmıştır ve karşılıklı iş birliği ve proje konuları ele alınmıştır. Katılımcılara YETEM’de bulunan birimlerde yapılan deney, analiz, test ve tasarımlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunulmuş ve merkezimizin imkânları ve sanayi-işbirliği, merkez ve fakülteler işbirliği yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Daha sonra katılımcılardan soru cevap bölümüne geçilmiş her birimde yapılan iş ve işlemler hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Toplantı sonunda katılımcılara birimlerin gezintisi yapılmıştır.